Tag: สีทาภายใน TOA

สีทาภายใน TOA

ทำความรู้จักกับสีทาภายนอก และสีทาภายในทำความรู้จักกับสีทาภายนอก และสีทาภายใน

ก่อนที่จะทาสีบ้าน ขั้นตอนแรกก็คือการเลือกสีก่อน โดยสีที่ใช้สำหรับทาบ้านนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ สีทาภายใน TOA กับสีที่ใช้ทาภายนอกซึ่งคุณสมบัติของสีทั้งสองประเภทนี้จะแตกต่างกัน ตามลักษณะการใช้งาน ฉะนั้นในการทาสี คุณควรเลือกสีให้ตรงกับลักษณะงานก่อน เพื่อให้ได้คุณภาพของสีที่เหมาะสม และไม่ควรนำมาใช้แทนกัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสีทาบ้านมากขึ้น เราจะมาดูความแตกต่างของสีทั้งสองชนิดนี้กันก่อนว่าแตกต่างอย่างไร เวลาที่ต้องซื้อมาใช้งานเอง จะได้เลือกไม่ผิด ความแตกต่างของสีทาภายนอก และสีทาภายใน สีทาภายนอก สีทาภายนอกเป็นสีที่คนข้างนอกมองเห็นภาพบ้านของเราอย่างชัดเจน และยังเป็นสีที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพอากาศอีก ไม่ว่าจะเป็นแดด ลม ฝน ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ล้วนสามารถทำให้เกิดผลกระทบกับสีได้ทั้งสิ้น เช่น ทำให้สีหลุดร่อน สีแตกเป็นสีเก็ด หรือสีเป็นฝุ่น